PHẦM MỀM QUẢN LÝ CBGV

Nơi ấy có thầy

Tài nguyên dạy học

EMAIL-THƯ ĐIỆN TỬ

Giải toán qua mạng

Thi Tiếng Anh qua mạng

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sở GD&ĐT Nghệ An

  Sắp xếp dữ liệu

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Hoàng Đức Tâm
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường Tiểu học Quế Sơn
  Quận/huyện Huyện Quế Phong
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 60 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trần Hữu Kì
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT DTNT Quế Phong
  Quận/huyện Huyện Quế Phong
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lữ Văn Đương
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Cắm Muộn 2
  Quận/huyện Huyện Quế Phong
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 3122 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Huống Thị Trang
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Mầm Non
  Đơn vị Trường Mầm non Hạnh Dịch
  Quận/huyện Huyện Quế Phong
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 19 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lương Văn Bình
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PT DTNT Thông Thụ
  Quận/huyện Huyện Quế Phong
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 58 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lang Văn Bốn
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/bontrangvp
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Tiền Phong
  Quận/huyện Huyện Quế Phong
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Hóa học, Sinh học
  Điểm số 1243 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Thanh Bình
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Kim Sơn
  Quận/huyện Huyện Quế Phong
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 1889 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Sơn
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PTCS Hạnh Dịch
  Quận/huyện Huyện Quế Phong
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 2137 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trường PTDTBT THCS Thông Thụ
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường PT DTNT Thông Thụ
  Quận/huyện Huyện Quế Phong
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
  Điểm số 391 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lữ Văn Dương
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Cắm Muộn 2
  Quận/huyện Huyện Quế Phong
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lô Thị Dũng
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Châu Thôn 1
  Quận/huyện Huyện Quế Phong
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Lớp 2
  Điểm số 20517 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Đặng Thị Thắm
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Kim Sơn
  Quận/huyện Huyện Quế Phong
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 484 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lô Văn Tường
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Cắm Muộn 2
  Quận/huyện Huyện Quế Phong
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Lớp 2
  Điểm số 4890 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lô Văn Cầu
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Cắm Muộn 2
  Quận/huyện Huyện Quế Phong
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Lớp 1
  Điểm số 6761 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Thu
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Mầm Non
  Đơn vị Trường Mầm non Nậm Giải
  Quận/huyện Huyện Quế Phong
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 138 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lô Văn Cần
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Quang Phong 1
  Quận/huyện Huyện Quế Phong
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 128 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thế Cầm
  Giới tính Nam
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Cắm Muộn 2
  Quận/huyện Huyện Quế Phong
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 16670 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phan Thị Hằng
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Kim Sơn
  Quận/huyện Huyện Quế Phong
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Mỹ thuật
  Điểm số 1132 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Bỉnh Hướng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Cắm Muộn 2
  Quận/huyện Huyện Quế Phong
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 58360 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Bỉnh Hướng
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Cắm Muộn 2
  Quận/huyện Huyện Quế Phong
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 100 (xem chi tiết)