PHẦM MỀM QUẢN LÝ CBGV

Nơi ấy có thầy

Tài nguyên dạy học

EMAIL-THƯ ĐIỆN TỬ

Giải toán qua mạng

Thi Tiếng Anh qua mạng

Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sở GD&ĐT Nghệ An

  Sắp xếp dữ liệu

  Bien ban tự kiem tra PCGD Mam non

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Tăng Xuân Sơn
  Ngày gửi: 10h:01' 28-12-2010
  Dung lượng: 64.5 KB
  Số lượt tải: 587
  Số lượt thích: 0 người
  UBND XÃ ………..
  Ban chỉ đạo PCGD_CMC

  

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
  
  ….……., ngày … tháng 10 năm 2010.

  BIÊN BẢN TỰ KIỂM TRA
  Về công tác Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

  Thực hiện Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2010 của UBND xã ……… về việc thành lập đoàn tự kiểm tra công nhận xã đạt Phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi năm 2010.
  Vào hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm 20… , tại trường …… xã … . , đoàn tự kiểm tra gồm:

  1. Ông: ....................
  P.CT UBND-Trưởng BCĐ CMC&PCGD
  Trưởng đoàn.
  
  2. Bà: ......................
  HT trường MN- P.BCĐ CMC& PCGD
  P.Trưởng đoàn
  
  3. Bà: ...........................
  GV trường Mầm non........
  Thư ký
  
  4. Bà: ………………..
  P.HT trường MN ………….
  Đoàn viên
  
  5. Bà: ………………..
  GV trường Mầm non …………..
  Đoàn viên
  
  
  Đoàn đã kiểm tra các nội dung sau:

  I. Quy trình thực hiện mục tiêu phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi của xã

  1. Tình hình kinh tế xã hội của địa phương
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Quá trình thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.
  a) Sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, HĐND, UBND xã đối với công tác phổ cập: ………………………………………………………………………………………b) Các hoạt động của Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục: (đánh giáviệc thực hiện nhiệm vụ của BCĐ theo quy định tại CV4148)
  ……………………………………………………………………………………….
  II. Hồ sơ phổ cập giáo dục gồm có;
  1. Quyết định kiện toàn và bổ sung BCĐPCGD xã: ……………………………….
  2. Báo cáo quá trình thực hiện chỉ đạo và kết quả PCGD THCS (Kèm theo 3 mẫu
  quy định: ...................................................................................................................
  3. Sổ theo dõi phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi: ......................................................
  4. Sổ điều tra độ tuổi phổ cập GDMN: .......................................................................
  5. Sổ theo dõi chuyển đi, chuyển đến: .......................................................................
  6. Biểu thống kê tổng hợp tình hình học sinh trong độ tuổi phổ cập GDMN và kết quả phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi: ....................................................................
  7. Quyết định thành lập đoàn tự kiểm tra: .................................................................
  8. Biên bản tự kiểm tra: .............................................................................................
  III. Kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

  1. Đảm bảo các điều kiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi:
  + Đội ngũ giáo viên:
  + Tỉ lệ ..... gv/lớp (và nhận xét đủ thiếu chất lượng GV và đánh giá đạt tiêu chuẩn quy định hay không).
  + ..... % giáo viên đạt chuẩn đào tạo trong đó ..... % trên chuẩn (Lấy ở mẫu 3 trong phần mềm)
  + Cơ sở vật chất:
  * Số phòng học: … phòng, tỷ lệ: (Lấy ở mẫu 3 trong phần mềm)
  * Số bộ thiết bị dạy học tối thiểu: ….. bộ/lớp.
  * Các bộ đồ chơi khác: …………………………………...…………………..
  * Số phần mềm trò chơi ứng dụng công nghệ thông tin, làm quen với vi tính để học tập: …………………………………………………….……………………..
  Kết luận: (Đảm bảo hay chưa đảm bảo điều kiện về đội ngũ GV và CSVS)
  2. Huy động trẻ ra lớp: Số trẻ ra lớp: …/… đạt tỷ lệ: … %.
  Trong đó: Trẻ học 2 buổi/ngày: ... /… đạt tỷ lệ: ... %
  3. Số trẻ học chuyên cần: .../... đạt tỷ lệ: ... %.
  4. Số trẻ suy dinh dưỡng: …/... đạt tỷ lệ: … %.

  IV. Kết luận
  Căn cứ vào các tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi được quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09//02/2010 thì xã ……… đạt phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi tại thời điểm tháng …. năm 20…..

  IV. Kiến nghị của đoàn kiểm tra
  Đề nghị Ban chỉ đạo xã chỉ đạo trường Mầm non hoàn thiện hồ sơ và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trong giai đoạn 2010 - 2015.
  Đề nghị Ban chỉ đạo huyện kiểm tra công nhận xã ............... đạt phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi tại thời điểm tháng .... năm 20....


  HIỆU TRƯỞNG MN TRƯỞNG BAN CĐ- PHÓ CHỦ TỊCH UBND
  TRƯỞNG ĐOÀN TỰ KT

   
  Gửi ý kiến