PHẦM MỀM QUẢN LÝ CBGV

Nơi ấy có thầy

Tài nguyên dạy học

EMAIL-THƯ ĐIỆN TỬ

Giải toán qua mạng

Thi Tiếng Anh qua mạng

Thành viên trực tuyến

3 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sở GD&ĐT Nghệ An

  Sắp xếp dữ liệu

  Mâu Bien ban kiểm tra PCGD mâm non cap xa, huyen

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Tăng Xuân Sơn
  Ngày gửi: 16h:18' 27-09-2012
  Dung lượng: 9.1 KB
  Số lượt tải: 64
  Số lượt thích: 0 người
  UBND TỈNH …
  BAN CHỈ ĐẠO PCGD
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
   …, ngày …tháng… năm …


  BIÊN BẢN
  Kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập Giáo dục mầm non
  cho trẻ em năm tuổi năm 20... xã/phường...

  Căn cứ Tờ trình số... /TTr-UBND ngày ngày ... tháng ... năm 201... của UBND huyện/thị xã .... về việc đề nghị kiểm tra đánh giá và công nhận đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi năm 201...;
  Căn cứ Quyết định số .../QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm 201...của UBND tỉnh ... về việc thành lập đoàn kiểm tra công nhận hoàn thành phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi tỉnh ...;
  Đoàn kiểm tra công nhận hoàn thành phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi tỉnh ... tiến hành kiểm tra tại XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ............................. vào hồi h ngày ... tháng ... năm 201...
  I. THÀNH PHẦN.
  1. Đoàn kiểm tra của tỉnh
  1/………………………………………………………………..........…………
  2/………………………………………………………………..........…………
  3/………………………………………………………………..........…………
  4//………………………………………………………………..........…………
  5//………………………………………………………………..........…………
  6/………………………………………………………………..........…………
  2. Đơn vị được kiểm tra gồm:
  1/………………………………………………………………..........…………
  2/………………………………………………………………..........…………
  3/………………………………………………………………..........…………
  4/………………………………………………………………..........…………
  5/………………………………………………………………..........…………
  6/………………………………………………........…………………………
  II. NỘI DUNG KIỂM TRA
  1. Công tác triển khai, thực hiện PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi
  2. Kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn phổ cập: cơ sở vật chất, thiết bị; chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng; đội ngũ giáo viên;
  III. KẾT QUẢ KIỂM TRA:
  1. Công tác triển khai thực hiện PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi:
  a. Công tác chỉ đạo:
  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................
  b. Quá trình triển khai thực hiện:
  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  3. Kết quả thực hiện các điều kiện, tiêu chuẩn PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi:
  * Điều kiện phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi:
  a) Phòng học:
  - Có.../..phòng học theo hướng kiên cố, đạt chuẩn theo quy định tại Điều lệ trường mầm non đạt .........%;
  Đánh giá: Đạt (chưa đạt)
  b) Thiết bị:
  - Có...../...lớp có bộ thiết bị dạy học tối thiểu để thực hiện chương trình GDMN;
  - Có ..../....lớp thuận lợi có bộ phần mềm trò chơi ứng dụng công nghệ thông tin (đối với vùng thuận lợi).
  Đánh giá: Đạt (chưa đạt)
  c) Giáo viên:
  - Có ...../....giáo viên đạt chuẩn về trình độ đào tạo trở lên đạt tỷ lệ % (trong đó có ..../.....giáo viên đạt trên chuẩn về trình độ đào tạo đạt tỷ lệ %);
  - Có ../.....giáo viên được hưởng thu nhập và các chế độ khác theo thang bảng lương giáo viên mầm non đạt tỷ lệ %.
  Đánh giá: Đạt (chưa đạt)
  d) Học sinh:
  - Có ..../....trẻ em được hưởng các chế độ chính sách theo quy định hiện hành;
  - Có..../.....trẻ em được CSGD theo chương trình GDMN;
  - Có ..../....trẻ em dân tộc thiểu số được chuẩn bị Tiếng Việt trước khi vào lớp 1;
  - Có ..../....trẻ em dưới 5 tuổi đi học, tăng (giảm) so với năm học trước
  * Các tiêu chuẩn thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi:
  a) Cơ sở vật chất:
  - Có ...../....phòng học đạt yêu cầu theo các quy định tại Điều lệ trường mầm non (theo Thông tư 32/2010/TT-BGD&ĐT ngày 2/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đối với từng vùng, miền).
  Trong đó: Số phòng kiên cố:......./............phòng đạt..........%;
  Số phòng bán kiên cố:......./............phòng đạt..........%;
  Số phòng tạm:......./............phòng đạt..........%;
  Số phòng nhờ:......./............phòng đạt..........%;
  - Có ..../....lớp có đủ bộ thiết bị dạy học tối thiểu đạt ........%
  Đánh giá: Đạt (chưa đạt)
  b) Giáo viên:
  - Có ...../......giáo viên đạt trình độ chuẩn về đào tạo chuyên môn nghiệp vụ đạt ........%;
  - Có ...../......giáo viên được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ đạt ........%;
  Đánh giá: Đạt (chưa đạt)
  c) Học sinh:
  - Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp: ............/.............cháu đạt ..........%;
  - Tỷ lệ trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ngày theo CT GDMN: ...../........cháu đạt ......%;
  - Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN: ......./........cháu đạt ..........%;
  - Tỷ lệ trẻ 5 tuổi đi học chuyên cần: ............/.............cháu đạt ..........%;
  - Tỷ lệ trẻ 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: ............/.............cháu ..........%;
  - Tỷ lệ trẻ 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi: ........../.............cháu ..........%.
  Kết luận: xã/phường/thị
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓