PHẦM MỀM QUẢN LÝ CBGV

Nơi ấy có thầy

Tài nguyên dạy học

EMAIL-THƯ ĐIỆN TỬ

Giải toán qua mạng

Thi Tiếng Anh qua mạng

Thành viên trực tuyến

5 khách và 1 thành viên
 • cao thi nhung
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sở GD&ĐT Nghệ An

  Sắp xếp dữ liệu

  KT hình C3(Đề+MT)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thanh Bình
  Ngày gửi: 13h:42' 16-01-2016
  Dung lượng: 166.5 KB
  Số lượt tải: 109
  Số lượt thích: 0 người
  KIỂM TRA CHƯƠNG III HÌNH HỌC 9
  NĂM HỌC 2014 - 2015
  (Thời gian: 45 phút)

  I.MỤC TIÊU:
  1. Kiến thức: Kiểm tra đánh giá học sinh về:
  - Kiến thức về các loại góc trong đường tròn, tính độ dài, diện tích các hình trong đường tròn.
  2. Kỹ năng: Vận dụng kiến thức quỹ tích và tứ giác nội tiếp để chứng minh một tứ giác nội tiếp đường tròn.
  3. Thái độ: Rèn tính tự giác, trung thực, nghiêm túc, tính kỷ luật, tư duy độc lập trong làm bài kiểm tra .

  II.MA TRẬN NHẬN THỨC:
  Chủ đề, kiến thức, kỹ năng
  Tầm quan trọng
  Trọng số
  Tổng điểm
  
  
  
  
  Theo ma trận
  Thang điểm 10
  
  Các loại góc với đường tròn.
  40
  4
  160
  5
  
  Quỹ tích cung chứa góc, tứ giác nội tiếp.
  30
  3
  90
  3
  
  Độ dài đường tròn, độ dài cung. Diện tích hình tròn, hình quạt.
  30
  2
  60
  2
  
  Tổng:
  100%
  9
  310
  10
  
  
  III.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA-BẢNG MÔ TẢ:

  Cấp độ

  Chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  
  
  Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  1. Các loại góc với đường tròn.
  Nhận biết được các loại góc trong đường tròn
  Nắm được đ/lí về số đo các góc với đường tròn để tính được sđ các góc đó
  .
  
  

  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  1 (1)

  10%
  4(2a, 2b, 2c, 2d)

  40%
  
  
  5
  5 đ
  50%
  
  2. Quỹ tích cung chứa góc, tứ giác nội tiếp.
  
  
  Vận dụng kiến thức để chứng minh các tứ giác nội tiếp
  Vận dụng kiến thức để chứng minh các tứ giác nội tiếp
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  
  
  1(4a, 4b)

  20%
  1(2b)

  10%
  2
  3 đ
  30%
  
  3. Độ dài đường tròn, độ dài cung. Diện tích hình tròn, hình quạt.
  
  Tính được độ dài cung tròn, diện tích hình quạt tròn
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  
  2 (3a, 3b)

  20%
  
  
  2
  2 đ
  30%
  
  Tổng số câu
  Tổng số điểm
  Tỉ lệ %
  1

  10%
  6

  60%
  1

  10%
  1

  10%
  9
  10 đ
  100%
  
  


  IV. ĐỀ KIỂM TRA.
  Câu 1 (1điểm): Hãy nêu tên mỗi góc ; ; ; 
  
  Câu 2 (4 điểm):
  Cho hình vẽ bên, biết Cm là tiếp tuyến tại C của đường tròn, = 600, AB là đường kính của đường tròn, hãy tính
  a. Số đo của góc ABC
  b. Số đo góc AOC
  c. Số đo của góc ACm
  d. Số đo góc BAC
  
  
  Câu 3 (2 điểm):
  Cho hình vẽ bên , biết = 1200 và R = 3cm
  a. Tính độ dài cung 
  b. Tính diện tích hình quạt MONaM
  

  
  Câu 4 (3 điểm):
  Cho (ABC nhọn, nội tiếp đường tròn (O). Vẽ 2 đường cao AE và CF cắt nhau tại H.
  a. Chứng minh tứ giác BEHF nội tiếp
  b. Chứng minh tứ giác AFEC nội tiếp
  c. Chứng minh đường thẳng OB vuông góc với EF.


  V. ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM:

  Câu
  Nội dung
  Điểm
  
  1
  
   góc ở tâm
   góc có đỉnh bên trong đường tròn
   góc có đỉnh bên ngoài đường tròn
   góc nội tiếp
  0.25
  0.25
  0.25
  0.25
  
  2
  
   
  
  
  
  a
   (góc nội tiếp)
  (góc nội tiếp)
  
  
  0.25


  0.25

  0.25

  0.25
  
  
  b
  (góc ở tâm)
  Mà 
  
  
  0.25
  0.25
  0.25
  0.25
  
  
  c
  (góc tạo bởi tt và dây)
  
  0.5
  0.5
  
  
  d
  Xét có (chắn nửa
   
  Gửi ý kiến