PHẦM MỀM QUẢN LÝ CBGV

Nơi ấy có thầy

Tài nguyên dạy học

EMAIL-THƯ ĐIỆN TỬ

Giải toán qua mạng

Thi Tiếng Anh qua mạng

Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sở GD&ĐT Nghệ An

  Sắp xếp dữ liệu

  KT HH9 Chương 2 (MT,Đề, ĐA)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thanh Bình
  Ngày gửi: 13h:55' 16-01-2016
  Dung lượng: 127.5 KB
  Số lượt tải: 87
  Số lượt thích: 0 người
  KIỂM TRA CHƯƠNG II HÌNH HỌC 9
  NĂM HỌC 2014 - 2015
  (Thời gian: 45 phút)

  I.MỤC TIÊU:
  1. Kiến thức: Kiểm tra đánh giá học sinh về:
  - HS biết được mối quan hệ giữa dây và khoảng cách từ dây đến tâm, tiếp tuyến của đường tròn và dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến.
  - Hiểu được tính chất của hai tiếp tuyến cát nhau.
  2. Kỹ năng: - Vận dụng được các kiến thức vào việc xác định độ dài thỏa mãn điều kiện, chứng minh hình học.
  3. Thái độ:
  - Rèn luyện cho học sinh tính cẩn thận, chính xác, nghiêm túc khi làm bài kiểm tra.

  II.MA TRẬN NHẬN THỨC:

  Chủ đề, kiến thức, kỹ năng
  Tầm quan trọng
  Trọng số
  Tổng điểm
  
  
  
  
  Theo ma trận
  Thang điểm 10
  
  1. Quan hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
  30
  3
  90
  3
  
  2. Tiếp tuyến của đường tròn và dấu hiệu nhận biết
  30
  3
  90
  3
  
  3. Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau.
  40
  3
  120
  4
  
  Tổng:
  100%
  9
  300
  10
  
  
  III.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA – BẢNG MÔ TẢ:
  Cấp độ

  Chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  
  
  Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  1. Quan hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây.
  Dùng hệ thức tính được độ dài đoạn thẳng.
  
  Vận dụng xác định độ dài đoạn thẳng thỏa mãn ĐKBT
  
  

  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  1(2a)
  1,5đ
  15%
  

  1(2b)
  1,5đ
  15%
  
  2

  30%
  
  2. Tiếp tuyến của đường tròn và dấu hiệu nhận biết.
  Nhận biết được tiếp tuyến của một đường tròn thông qua khái niệm.
  Hiểu được cách chứng minh một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  1(1a)

  10%
  1(1b)

  20%
  
  
  2
  3 đ
  30%
  
  3. Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau.
  
  Hiểu tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau.
  .
  Vận dụng linh hoạt tính độ dài đoạn thẳng.
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  
  2(3a, 3b)

  30%
  
  1(3c)

  10%
  3

  40%
  
  Tổng số câu
  Tổng số điểm
  Tỉ lệ %
  2
  2,5đ
  25%
  3

  50%
  1
  1,5đ
  15%
  1

  10%
  7
  10đ
  100%
  
  
  IV. ĐỀ KIỂM TRA:

  Câu: (3 điểm) a) Phát biểu định nghĩa tiếp tuyến của đường tròn, vẽ hình minh họa. b) Phát biểu và chứng minh dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn? Câu 2: (3 điểm) Cho đường tròn ( O; 13cm ), dây AB = 24cm. a) Tính khoảng cách từ tâm O đến dây AB? b) Gọi M là điểm thuộc dây AB. Qua M, vẽ dây CD vuông góc với dây AB tại điểm M. Xác định vị trí điểm M trên dây AB để AB = CD.
  Câu 3: (4 điểm)
  Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB. Kẽ các tiếp tuyến Ax, By cùng phía với nửa đường tròn đối với AB. Từ điểm M trên nửa đường tròn kẽ tiếp tuyến thứ ba với đường tròn, nó cắt Ax và By lần lượt tại C và D.
  a/ Chứng minh: Tam giác COD là tam giác vuông.
  b/ Chứng minh: AC.BD = OM2.
  c/ Cho biết OC= BA= 12cm. Tính độ dài AC và BD?

  V. ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM:

  Câu
  Nội dung
  Điểm
  
  1

  a) Nếu đường thẳng a và đường tròn (O) chỉ có một điểm chung thì đường thẳng a gọi là tiếp tuyến của đường tròn (O).

  0.5  0,5
  
  
  b) Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn: Nếu một đường thẳng đi qua một điểm của đường tròn và vuông góc
  với bán kính đi qua điểm đó thì đường thẳng ấy là một tiếp tuyến
  của đường tròn.
  - Vẽ đúng hình. ( Chứng minh: Giả sử (O) và a có điểm chung thứ hai là C
   
  Gửi ý kiến