PHẦM MỀM QUẢN LÝ CBGV

Nơi ấy có thầy

Tài nguyên dạy học

EMAIL-THƯ ĐIỆN TỬ

Giải toán qua mạng

Thi Tiếng Anh qua mạng

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sở GD&ĐT Nghệ An

  Sắp xếp dữ liệu

  KT chuong 4 (MT,ĐA)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thanh Bình
  Ngày gửi: 13h:49' 16-01-2016
  Dung lượng: 141.5 KB
  Số lượt tải: 79
  Số lượt thích: 0 người

  KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐẠI SỐ 9
  NĂM HỌC 2014 - 2015
  (Thời gian: 45 phút)

  I.MỤC TIÊU:
  1. Kiến thức: Kiểm tra đánh giá học sinh về:
  - Vẽ đồ thị hàm số y = a(), tìm giao điểm của đường thẳng và parabol, giải phương trình bậc hai, hiểu được ứng dụng cơ bản của hệ thức vi-ét.
  2. Kỹ năng: Vận dụng kiến thức để tìm giao điểm của đường thẳng và parabol, tìm tham số của phương trình bậc hai thỏa mãn điều kiện của nghiệm.
  3. Thái độ: Rèn tính tự giác, trung thực, nghiêm túc, tính kỷ luật, tư duy độc lập trong làm bài kiểm tra .

  II.MA TRẬN NHẬN THỨC:
  Chủ đề, kiến thức, kỹ năng
  Tầm quan trọng
  Trọng số
  Tổng điểm
  
  
  
  
  Theo ma trận
  Thang điểm 10
  
  Hàm số y = ax2
  25
  2
  50
  2
  
  Phương trình bậc hai, giải phương trình bậc hai bằng công thức nghiệm, công thức nghiệm thu gọn
  30
  3
  90
  3
  
  Hệ thức Vi-ét. Ứng dụng nhẩm nghiệm, tìm hai số biết tổng và tích
  30
  3
  90
  3
  
  Phương trình bậc hai chứa tham số
  15
  3
  45
  2
  
  Tổng:
  100%
  11
  275
  10
  
  
  III.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA-BẢNG MÔ TẢ:

  Cấp độ

  Chủ đề
  Nhận biết
  Thông hiểu
  Vận dụng
  Cộng
  
  
  
  
  Cấp độ thấp
  Cấp độ cao
  
  
  1. Hàm số y = ax2
  Biết cách vẽ đồ thị hàm số bậc 2.
  
  Vận dụng được kiến thức hàm số tim giao điểm.
  
  

  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  1 (1a)

  10%
  
  1(1b)

  10%
  
  2
  2 đ
  20%
  
  2. Phương trình bậc hai, giải phương trình bậc hai bằng công thức nghiệm, công thức nghiệm thu gọn
  Biết phương pháp giải phương trình bậc hai 1 ẩn.
  Hiểu được cách giải phương trình bằng công thức nghiệm thu gọn
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  1(2a)
  1,5đ
  15%
  1(2b)
  1,5đ
  15%
  
  
  2
  3 đ
  30%
  
  3. Hệ thức Vi-ét. Ứng dụng nhẩm nghiệm, tìm hai số biết tổng và tích
  Biết dùng hệ thức vi-et để tìm nghiệm của phương trình
  Hiểu được được ứng dụng của hệ thức đêt tìm hai số khi biết tổng và tích.
  
  
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  2(3a,b)

  20%
  2 (4)

  10%
  
  
  3
  3 đ
  30%
  
  4. Phương trình bậc hai chứa tham số
  
  Hiểu cách tìm nghiệm của một phương trình thông qua phương trình chứa tham số.
  
  Tìm được tham số của phương trình thỏa mãn điều kiện cho trước của nghiệm
  
  
  Số câu
  Số điểm
  Tỉ lệ
  
  1(5a)
  1 đ
  10%
  

  1(5b)
  1 đ
  10%
  2
  2 đ
  20%
  
  Tổng số câu
  Tổng số điểm
  Tỉ lệ %
  4
  4,5đ
  45%
  3
  3,5đ
  35%
  1

  10%
  1

  10%
  9
  10 đ
  100%
  
  
  IV. ĐỀ KIỂM TRA.
  Câu1(2đ): a. Vẽ parabol (P): y =x2
  b. Tìm k để đường thẳng (d) y= kx - 2 tiếp xúc parabol (P)
  Câu 2(3đ): Dùng công thức nghiệm hoặc công thức nghiệm thu gọn giải các phương trình sau:
  a) ; b) ;
  Câu 3(2đ): Nhẩm nghiệm các phương trình sau: (Dùng hệ thức Vi - ét)
  a) ; b) 
  Câu 4(1đ): Tìm hai số , biết: và;
  Câu 5(2đ): Cho phương trình: x2 – 2(m - 1)x – 3m + m2 = 0 (1)
  a.Tìm m để phương trình (1) có nghiệm
  b.Trong trường hợp phương trình có 2 nghiệm x1, x2 tìm m thoả mãn x12 + x22 = 16.
  V. ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM:
  Câu
  Nội dung
  Điểm
  
  1
  a.
  b.
  Vẽ được (P)
  Tìm được k= 2và k=-2
  1
  1
  
  2
  
   
  Gửi ý kiến