PHẦM MỀM QUẢN LÝ CBGV

Nơi ấy có thầy

Tài nguyên dạy học

EMAIL-THƯ ĐIỆN TỬ

Giải toán qua mạng

Thi Tiếng Anh qua mạng

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sở GD&ĐT Nghệ An

  Sắp xếp dữ liệu

  Kiểm tra 1 tiết

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: Đề kiểm tra Giữa kỳ 1 Môn Toán
  Người gửi: Tăng Xuân Sơn
  Ngày gửi: 22h:32' 06-11-2018
  Dung lượng: 30.5 KB
  Số lượt tải: 96
  Số lượt thích: 0 người
  Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Toán lớp 4
  Giữa học kì I
  Năm học: 2018 - 2019

  TT
  Chủ đề
  Mức 1
  Mức 2
  Mức 3
  Mức 4
  Tổng
  
  1
  Số học
  
  Số câu
  2
  1
  2
  1
  6
  
  
  
  
  Câu số
  1 - 2
  4
  7- 8
  10
  
  
  2
  Đại lượng và đo đại lượng
  
  Số câu
  1
  1
  
  
  2
  
  
  
  
  Câu số
  3
  5
  
  
  
  
  3
  Yếu tố hình học
  
  Số câu
  
  1
  1
  
  2
  
  
  
  
  Câu số
  
  6
  9
  
  
  
  
  Tổng số câu
  3
  3
  3
  1
  10
  
  
  Ma trận nội dung kiểm tra môn Toán lớp 4
  Giữa học kì I
  Năm học: 2018 – 2019

  Mạch kiến thức, kĩ năng
  Số câu, số điểm
  Mức 1
  Mức 2
  Mức 3
  Mức 4
  Tổng
  
  Số học: Biết đọc viết số đến lớp triệu, xác định giá trị của các chữ số, so sánh số tự nhiên. Thực hiện thành thạo các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên; tính giá trị biểu thức có chứa một chữ. Giải được các bài tập liên quan đến trung bình cộng, tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
  

  Số câu

  

  2
  

  1
  

  2
  

  1
  

  6
  
  
  
  Số điểm
  
  2
  
  1
  
  2
  
  1
  
  6
  
  Đại lượng và đo đại lượng: Biết đổi được các số đo khối lượng, số đo thời gian.
  Số câu
  1
  1
  
  
  2
  
  
  Số điểm
  1
  1
  
  
  2
  
  Yếu tố hình học: Xác định được góc nhọn, góc tù, góc vuông, góc bẹt. Tính diện tích của hình chữ nhật
  Số câu
  
  1
  1
  

  2
  
  
  Số điểm
  
  1
  1
  

  2
  
  
  Tổng
  Số câu
  3
  3
  3
  1
  10
  
  
  Số điểm
  3
  3
  3
  1
  10
  
  


  TRường tiểu học
  (o0o(
  Đề kiểm tra định kì GIữA HọC Kì I
  năm học 2018 - 2019
  
  .
  Họ tên:...................................................................
  


  
  Môn: Toán - lớp 4.
  Thời gian: 40 phúT
  
  Điểm:.................................
  .
  .
  
  
  
  
  Câu 1: M1 Giá trị của chữ số 9 trong số 29 435 là bao nhiêu ?
  A. 9          B. 90 C. 900 D. 9000 
  Câu 2: M1 Số “Sáu trăm bốn mươi hai nghìn năm trăm linh bảy” được viết là:
  A.  64 257      B. 642 507   C. 642 057       D. 624 507   
  Câu 3 : M1 Bác Hồ sinh ngày 19.5.1890. Hỏi Bác sinh vào thế kỉ nào ?
  A. thế kỉ XVIII        B. thế kỉ XIX C. thế kỉ XX D. thế kỉ XXI
  Câu 4 : M2 Giá trị của biểu thức 350 - 5 x 𝑦 với 𝑦 = 10 là:
  A. 3450 B. 300 C. 345 D. 30

  Câu 5: M2Viết số hoặc đơn vị đo thích hợp vào chỗ chấm:
  a- 2 phút = … giây b- 1 tạ 8kg = ……. kg
  Câu 6: M2Trong hình bên có:
  góc nhọn        
      góc vuông         
  góc tù      
     góc bẹt         
  Câu 7: M3 Tính bằng cách thuận tiện nhất :
  a. 388 + 36 + 514 + 12 b. 1249 + 356 - 249
  …………………………………………………..…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………...………………………………..........................................................................................................
  Câu 8: M3 Một cửa hàng có 3 bao gạo nếp, mỗi bao cân nặng 36kg và 6 bao gạo tẻ, mỗi bao cân nặng 54kg. Như vậy, trung bình mỗi bao gạo cân nặng là
  A.  12kg      B. 9kg    C. 21kg       D. 48kg     Câu 9: M3 Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 18m. Chiều dài hơn chiều rộng 4m. Tính diện tích mảnh vườn đó.
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................…………………
  Câu 10 : M4 Viết số thích hợp vào chỗ chấm

  + = 24


  + + = 38

  - = ……


  ĐÁP ÁN MÔN TOÁN LỚP 4 GIỮA HỌC KÌ I
  Năm học: 2018-2019

  Câu 1: Giá trị của chữ số 9 trong số 29 435 là bao nhiêu ? (1điểm)
   
  Gửi ý kiến