PHẦM MỀM QUẢN LÝ CBGV

Nơi ấy có thầy

Tài nguyên dạy học

EMAIL-THƯ ĐIỆN TỬ

Giải toán qua mạng

Thi Tiếng Anh qua mạng

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sở GD&ĐT Nghệ An

  Sắp xếp dữ liệu

  Đề thi học kì 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: Đề kiểm tra cuối năm- lớp 1 - Năm học 2017-2018
  Người gửi: Tăng Xuân Sơn
  Ngày gửi: 08h:21' 04-05-2018
  Dung lượng: 201.0 KB
  Số lượt tải: 1171
  Số lượt thích: 0 người

  NỘI DUNG - MA TRẬN VÀ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM LỚP 1 CÔNG NGHỆ
  –NĂM HỌC 2017-2018
  ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT

  I. Nội dung :
  1. Nguyên âm đôi :
  - Nguyên âm đôi : iê, uô, ươ
  - Mối quan hệ giữa các vần.
  - Bắt đầu viết chữ hoa ( A, Ă, Â )
  2. Vần : ( uya, uyên, uyêt, uôn, uôt, ua, ưa, en, et, ên,êt, in, it, oen oet, uên uêt, uyn, uyt, on ot, ôn,ôt, un,ut ưn ưt, em,ep, êm, êp, im, ip, om, op, ôm,ôp, ơm, ơp, um, up, uôm, uoop, iêm, iêp, ươm, ươp, eng, ec, ong, oc, ông, ôc, ung, uc, ưng, ưc,iêng, iêc,uông, uôc, ương, ươc oi, ôi ơi, uôi,ươi, eo, êu, iu ưu, iêu, ươu oam, oap,oăm, oăp, uym, uyp, oăng, oăc, uâng, uêch,uynh, uych, oao, oeo, uau, uêu, uyu ).
  3. Tiếng : - Từng tiếng rời, tiếng khác nhau từng phân, tiếng thanh ngang.
  - Phụ âm, nguyên âm, quan hệ âm chữ, vần, luật chính tả về phiên âm, tên thủ đô.
  – Luật chính tả về viết hoa, mỗi quan hệ giữa các vần, luật chính tả về nguyên âm đôi, phân biệt âm đầu ( tr/ch, gi/ r/ d, l/ n, s /x,gi/ d /v ). Viết đúng chính tả âm cuối n/ ng, luật chính tả e,ê, i. Phân biệt thanh hỏi ngã.
  II. Chuẩn kiến thức kĩ năng :
  - Đọc thành tiếng.
  +, Học sinh đọc nội dung của đoạn,bài với tốc đọ khoảng 40-50 tiếng/phút.
  - Đọc hiểu:
  +,Xác định được thông tin chi tiết trong bài.
  + Hiểu từ ngữ,chi tiết trong bài học.
  +Liên hệ đơn giản chi tiết trong bài với bản thân hoặc với thực tế cuộc sống.
  - Viết chính tả
  + Học sinh nghe viết một đoạn văn bản thông tin khoảng 30 chữ.Tốc độ viết là 30 chữ//15 phút.
  - Nắm cấu trúc các kiểu vần đã học, nhận diện nguyên âm đôi trong tiếng.
  - Các luật chính tả : Luật chính tả e, ê, i. Luật chính tả về âm đệm.
  - Học sinh đọc đoạn văn dài 60 tiếng. Tốc độ đọc tối thiểu 30 tiếng / 1 phút.
  III. Kiến thức cốt lõi kiểm tra :
  1. Kiến thức .
  a . Kiểm tra kiến thức ngữ âm.
  - Nắm cấu trúc các kiểu vần đã học, nhận diện nguyên âm đôi trong tiếng.
  b.Luật chính tả :
  - Các luật chính tả : Luật chính tả e, ê, i. Luật chính tả về âm đệm.
  2. Kĩ năng :
  a. Đọc :
  - Học sinh đọc đoạn văn dài 60 tiếng. Tốc độ đọc tối thiểu 30 tiếng / 1 phút.
  b. Viết :
  - Học sinh viết chính tả đoạn văn có độ dài 30 tiếng. Tốc độ viết là 30 chữ /15 phút.
  IV. Ma trận đề kiểm tra.

  Mạch kiến thức
  Số câu
  Số điểm
  Câu số
  M1
  M2
  M3
  M4
  Tổng
  
  
  
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  TN
  TL
  
  Đọc hiểu
  Số câu
  2
  
  2
  
  
  1
  
  
  4
  1
  
  
  Số điểm
  1
  
  1,5
  
  
  0,5
  
  
  2.5
  0,5
  
  
  Câu số
  1,2
  
  3,4
  
  
  5
  
  
  
  
  
  Kiến thức TV
  Số câu
  2
  
  2
  
  
  1
  
  
  4
  1
  
  
  Số điểm
  1
  
  1,5
  
  
  0.5
  
  
  2;5
  0,5
  
  
  Câu số
  6,7
  
  8,9
  
  
  10
  
  
  
  
  
  
  Tổng
  Số câu

  4

  
  4

  

  
  2

  

  

  8

  2
  
  
  Số điểm
  2
  
  3
  
  
  1
  
  
  5
  1
  
  
  TRƯỜNG:
  Môn: Tiếng Việt- Lớp 1 CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC ( Thời gian làm bài:
   
  Gửi ý kiến