PHẦM MỀM QUẢN LÝ CBGV

Nơi ấy có thầy

Tài nguyên dạy học

EMAIL-THƯ ĐIỆN TỬ

Cuộc Thi Trực tuyến TTHCC

Thi Trạng nguyên Tiếng Việt

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sở GD&ĐT Nghệ An

  Sắp xếp dữ liệu

  Đề KTDK lớp 3 lớp 1,2,3,4,5 môn toán

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Tăng Xuân Sơn
  Ngày gửi: 22h:00' 25-12-2017
  Dung lượng: 186.0 KB
  Số lượt tải: 1971
  Số lượt thích: 0 người

  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN HỌC KÌ I - 2017- 2018
  Lớp 1

  Mạch kiến thức,
  kĩ năng
  Số câu và số điểm
  Mức 1
  Mức 2
  Mức 3
  Mức 4

  Tổng
  
  So sánh các số trong phạm vi 10.
  Cộng, trừ trong phạm vi 10
  Số câu
  3
  2
  2
  1
  8
  
  
  Số điểm
  2
  2,5
  1,5
  1
  7
  
  
  Câu số
  1,3,7
  2,8
  4,9
  11
  
  
  
  Viết phép tính thích hợp với hình vẽ. Làm quaen với giải toán

  Số câu
  
  
  2
  
  2
  
  
  Số điểm
  
  
  2
  
  2
  
  
  Câu số


  
  
  5,10
  
  
  
  2. Hình học:
  Nhận dạng các hình đã học.


  Số câu
  
  1
  
  
  1
  
  
  Số điểm
  
  1
  
  
  1
  
  
  Câu số
  
  6
  
  
  
  
  
  Tổng
  Số câu
  3

  3
  4
  1
  11
  
  
  Số điểm
  2
  3,5
  3,5
  1
  10
  
  

  PHÒNG GD & ĐT QUẾ PHONG
  TRƯỜNG TIỂU HỌC ....
  KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017
  LỚP : 1 (Toán) 40 phút
  
  
  Họ và tên:................................................................................Lớp..........
  Họ và tên chữ ký GV
  ......................................................................................
  ......................................................................................
  
  * Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng :
  Câu 1: Số bé nhất trong các số: 8, 0, 10, 6 là: (0,5 đ) (M1)
  A. 8 B. 0 C. 6 D. 10
  Câu 2: Số lớn nhất có một chữ số là: (0,5 đ) (M2)

  A. 0 , B. 10 , C .9 , D. 1

  Câu 3 : Kết quả của phép tính 10 - 4 = …….. (0,5) (M1)

  A. 6 B. 4 C. 5 D. 7

  Câu 4 : Điền dấu ở chỗ chấm là : 5 + = 10 (0,5đ) (M3)

  A. 4 B. 5 C. 6 D. 0

  Câu 5: (1đ) (M3)
  Có: 6 quả cam
  Thêm: 2 quả cam
  Có tất cả: ....quả cam

  A. 4 quả cam , B. 8 quả cam, C.10 quả cam

  Câu 6: Trong hình dưới đây có mấy hình vuông ? 1(đ) (M2)

  A. 4 , B. 6 , C.7 , D.5

  
  
  
  
  
  


  Câu 7 : Tính (1đ) (M1)
  a,
  5 + 4 = ...... 10 - 6 =.......
  8 – 4 =...... 4 + 4 =......
  b,
  5
   9
   10
   3
  
  +
  -
  -
  +
  
   4
   3
   8
   7
  
   .....
  ......
   .....
   .....
  
  
  Câu 8: Tính (2đ) (M2)
  3 + 2 + 4 = ...... 9 - 6 + 7 =........
  8 - 4 - 2 =......... 7 + 3 - 6 =........
  Câu 9: >, <, = (1đ) (M3)
  8 – 2 .... 10 4 + 6 .... 6 + 4
  8 + 2 ..... 7 9 – 5 .... 4 + 1


  Câu 10: Viết phép tính thích hợp vào ô trống: (1đ) (M3)

  
  


  Câu 11: Số? (1đ) (M4) 4 + 3 < 9 - ....< 10 -1.

  *Biểu điểm và đáp án:
  PHẦN I: (4 điểm) Khoanh đúng mỗi ý ghi 0,5 điểm
  Câu 1: B ; Câu 2: C; Câu 3: A; Câu 4: B ; Câu 5: B ; Câu 6: D,

  PHẦN II( 6 điểm )
  Bài 1:(1 điểm):
  (2 Mỗi phép tính đúng 0,25 điểm,
  Bài 2: ( 2 điểm) mỗi phép tính đúng 0,5 điểm.
  Bài 3: ( 1 điểm) điền đúng mỗi dấu đúng 0,25 điểm.
  Bài 4: ( 1 ,5điểm)Viết đúng phép tính 1 điểm. Trường hợp viết được phép tính đúng nhưng sai kết quả 0,5 điểm.
  Đáp án: 10 –
   
  Gửi ý kiến