PHẦM MỀM QUẢN LÝ CBGV

Nơi ấy có thầy

Tài nguyên dạy học

EMAIL-THƯ ĐIỆN TỬ

Cuộc Thi Trực tuyến TTHCC

Thi Trạng nguyên Tiếng Việt

Thành viên trực tuyến

5 khách và 1 thành viên
 • Trần Đăng Nhã
 • Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Sở GD&ĐT Nghệ An

  Sắp xếp dữ liệu

  Gốc > Tiểu học - Chương trình Giáo dục Phổ thông mới >

  NÂNG CAO NĂNG LỰC GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

  • Câu 1 Quan điểm chỉ đạo về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tại Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng là gì:

   Câu 2. Có ý kiến cho rằng: Đánh giá học sinh Tiểu học theo Văn bản hợp nhất Số 03/VBHN -BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo là thể hiện quan điểm coi người học và quá trình học tập là trung tâm của toàn bộ hoạt động giáo dục?

   a) Bằng những hiểu biết về Văn bản hợp nhất Số 03/VBHN -BGDĐT, thầy (cô) hãy làm rõ ý kiến trên?

   b) Thầy (cô) đã làm gì để khuyến khích cha mẹ học sinh phối hợp với giáo viên và nhà trường đánh giá học sinh theo Văn bản hợp nhất Số 03/VBHN -BGDĐT?
   Câu 3 Thầy (cô) hãy nêu Điểm khác biệt giữa Thông Tư 22 so với Thông Tư 30?
   Câu 4 Đánh giá thường xuyên là gì, Đánh giá định kỳ là gì? Đồng chí Hãy làm rõ hơn Quan niệm về bài kiểm tra định kỳ môn toán tiểu học?

   Câu 5. a. Tổ chuyên môn có nhiệm vụ gì? Đơn vị đồng chí đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn tổ với những nội dung như thế nào để nâng cao chất lượng dạy học?
   b. Theo đồng chí yêu cầu đối với nội dung giáo dục tiểu học phải như thế nào?
   Câu 6. Cách học trong mô hình trường học mới Việt Nam có gì mới so với cách học thông thường 

   Câu 7: đồng chí hãy nêu yêu cầu cần đạt sau khi học xong chương trình lớp 1 ; lớp 2: lớp 3; lớp 4 và lớp 5

   Câu 8: nhiệm vụ trong tâm của năm học đối với cấp tiểu học là gì?

   Câu 9: Đồng chí yêu cầu đối với các nội dung Mục tiêu, nội dung, phương pháp và khung chương trình của giáo dục tiểu học.

   Câu 10. Đồng chí hãy nêu điều kiện để công nhận gv dạy giỏi trường. Huyện. Tỉnh.

   Câu 11 Đồng chí hãy nêu:

   - Nhiệm vụ, Quyền hạn của GV tiểu học  được quy định trong Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41//2010/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

   - Nhiệm vụ Quyền của HS được được quy định trong Điều lệ trường tiểu học

   Câu 12: Đồng chí  hiểu thế nào về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học?

   Đêì kiện để Một giáo viên được đánh giá, xếp loại chung theo Chuẩn nghề nghiệp đạt loại Xuất sắc

   Quy định đánh giá xếp loại Chuẩn nghề nghiệp GVTH được thực hiện như nào

   Câu 13 Nêu quản điểm về Dạy học phát huy tính tích cực.  Để thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng mới ta cần sử dụng các phương pháp dạy học:
   Câu 14: Khi tổ chức cho học sinh học tập theo nhóm, giáo viên cần tập trung quan sát vào các đối tượng học sinh nào để giúp các em học tốt hơn ? Trong khi dạy học theo nhóm, giáo viên không nên làm điều gì? vì sao?

   Câu 15: Theo Nghị định 20 quy định:

   Đối tượng phổ cập giáo dục tiểu học là lứa tuổi nào?

   Nêu Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, Mức độ 3 đối với cá nhân? Đối với các xã Xã (thị trấn)

   Câu 16 Mục tiêu quan trọng nhất của môn Toán là gì?  Môn Toán ở cấp tiểu học có những mạch kiến thức nào

   Câu 17: Mục tiêu quan trọng nhất của môn Tiếng Việt là gì? Nội dung chương trình Tiếng Việt được xây dựng theo nguyên tắc nào?  

   ĐC hãy nêu mức độ cần đạt về tốc độ đọc đoạn văn khoản mấy chữ/ phút và viết chữ/phút của khối lớp 2,3,4,5

   Câu 18: ĐC hãy nêu mục tiêu của Môn Khoa học?  Mục tiêu môn Lịch sử và Địa lý? và được dạy ở khối lớp nào của cấp tiểu học?

    

   Gợi ý: Xem Luật Giáo dục. Nghị định 20 về PCGD;  Nghị quyết 29; Thông Tư 30/2014. TT 22/2016 về đánh giá học sinh tiểu học. Thông tư 55 ban hành điều lệ ban đại diện cha mẹ HS; Thông tư 41 ban hành điều lệ trường TH;  Quyết định 16.  Về chuẩn kiến thức kỹ năng. Quyết định 14 về chuẩn nghề nghiệp gv tiểu học . Thông tư 21. Các kỹ thuật dạy học. Các văn bản chỉ đạo năm học các cấp . Các Sile trình chiếu 


  Nhắn tin cho tác giả
  Tăng Xuân Sơn @ 09:09 22/11/2016
  Số lượt xem: 3521
  Số lượt thích: 5 người (Trịnh Nam Kha, Nguyễn Phương Anh, Hồ Thị Thuỷ, ...)
   
  Gửi ý kiến