Phan phoi chuong trinh toan 4 Vnen. (13-14)

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
Nguồn:
Người gửi: Tăng Xuân Sơn
Ngày gửi: 10h:51' 07-08-2013
Dung lượng: 244.0 KB
Số lượt tải: 237
Số lượt thích: 0 người
PHẦN THỨ NHẤT
Kế hoạch bài học trong chương trình Toán 4 VNEN HỌC KÌ I (Tuần 1 – Tuần 18 )
Bài (số tiết)
Tên bài
Mục tiêu

Bài 1 (1t)
Ôn tập các số đến 100 000
Em ôn tập về đọc viết, cấu tạo các số đến 100 000


Bài 2 (2t)
Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
Em ôn tập phép cộng, phép trừ các số có đến năm chữ số; nhân (chia) số có đến năm chữ số với (cho) số có một chữ số.

Bài 3 (2t)
Biểu thức có chứa một chữ
- Nhận biết biểu thức chứa 1 chữ
- Tính được giá trị của biểu thức chứa 1 chữ với giá trị cho trước của chữ.

Bài 4 (2t)

Các số có sáu chữ số
-Viết và đọc được các số có đến sáu chữ số.
- Biết mối quan hệ giữa đơn vị các hàng liền kề.

Bài 5 (1t)

Triệu. Chục triệu. Trăm triệu
Nhận biết triệu, chục triệu, trăm triệu.

Bài 6 (2t)
Hàng và lớp
- Biết được các hàng trong lớp đơn vị, lớp nghìn, lớp triệu.
- Biết giá trị của chữ số theo vị trí của từng chữ số đó trong mỗi số.
- Đọc, viết được một số đến lớp triệu
- Biết viết số thành tổng theo hàng

Bài 7 (2t)


Luyện tập
- Đọc, viết thành thạo số đến lớp triệu.
- Nhận biết được giá trị của mỗi chữ số theo vị trí của nó trong mỗi số

Bài 8 (2t)Dãy số tự nhiên. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Em biết thêm thông tin về dãy số tự nhiên và một số đặc điểm của dãy số tự nhiên. Biết sử dụng mười chữ số để viết số trong hệ thập phân.


Bài 9 (2t)


So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
Em nhận biết bước đầu về so sánh hai số tự nhiên, xếp thứ tự các số tự nhiên. Bước đầu làm quen với dạng bài: Tìm x < 5, 2 < x < 5 với x là số tự nhiên

Bài 10 (1t)
Yến, tạ, tấn
Em biết: - Các đơn vị đo khối lượng yến, tạ, tấn;
-Mối quan hệ của yến, tạ, tấn với ki-lô-gam.
-Chuyển đổi số đo có đơn vị yến, tạ, tấn và ki-lô-gam.
- Thực hiện phép tính với các số đo: yến, tạ, tấn.

Bài 11 (1t)


Bảng đơn vị đo khối lượng
Em biết: - Tên gọi, kí hiệu của 2 đơn vị đo khối lượng đề-ca-gam, héc-tô-gam;
- Thứ tự các đơn vị đo khối lượng trong bảng đơn vị đo khối lượng.
- Quan hệ giữa các đơn vị đo liền kề trong bảng đơn vị đo khối lượng và chuyển đổi đơn vị đo khối lượng.
- Thực hiện được phép tính với số đo khối lượng.

Bài 12 (2t)Giây, thế kỷ
Em biết: - Đơn vị đo thời gian: giây, thế kỉ.
- Mối quan hệ giữa phút và giây, thế kỉ và năm.
- Xác định một năm cho trước thuộc thế kỉ nào.
- Số ngày của từng tháng trong năm, của năm nhuận và năm không nhuận.
- Chuyển đổi được đơn vị đo giữa ngày, giờ, phút, giây

Bài 13(2t)


Tìm số trung bình cộng
Em biết: - Trung bình cộng của nhiều số.
- Tìm trung bình cộng của 2, 3, 4 số.
- Giải bài toán về tìm số trung bình cộng

Bài 14 (1t)


Biểu đồ tranh
Em biết: -Đọc một số thông tin trên biểu đồ tranh. - Bước đầu xử lí số liệu trong biểu đồ tranh
-Lập biểu đồ tranh đơn giản.

Bài 15 (2t)Biểu đồ cột
Em biết: -Đọc một số thông tin trên biểu đồ cột. - Bước đầu xử lí số liệu trong biểu đồ cột
-Lập biểu đồ cột đơn giản.

Bài 16 (2t)Em ôn lại những gì đã học
Em luyện tập về :
- Viết, đọc, so sánh các số tự nhiên; nêu giá trị của chữ số trong một số.
- Đọc được thông tin trên biểu đồ cột.
- Xác định được một năm thuộc thế kỉ nào

Bài 17 (2t)

Phép cộng. Phép trừ
Em biết thực hiện